Home Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacy Verklaring van de Geldbundel

De Geldbundel (https://www.degeldbundel.nl) vindt het belangrijk om open en transparant te zijn over jouw persoonsgegevens. Wij zullen hierom alleen gegevens van je opslaan die wij nodig hebben om onze dienstverlening te verbeteren. Jouw persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden verstrekt aan derden.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

​Met het voortzetten van het bezoek aan De Geldbundel (https://www.degeldbundel.nl) accepteer je de volgende gebruikersvoorwaarden. Je accepteert hiermee het gebruik van cookies en andere trackingssystemen.

Gegevens verwerking

Verwerking van je gegevens

De Geldbundel gebruikt jouw persoonsgegevens enkel voor het verbeteren van onze dienstverlening. Wij slaan jouw persoonsgegevens op door gebruik te maken van cookies en als je ons benaderd per e-mail of contactformulier. Bovendien wordt jouw IP-adres tijdelijk opgeslagen zodat deze gebruikt kunnen worden voor trackingsdoeleinden.

De content van de website  

De afbeeldingen, teksten, video’s en commentaren zijn beschermt bij wet door intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen. De teksten op De Geldbundel zijn uniek en mogen volgens deze wet niet één op één te worden overgenomen.

Bewaartermijn gegevens

De wet: Algemene verordening gegevensbescherming geeft geen bepaalde duur aan voor het bewaren van de gegevens. De Geldbundel zal de gegevens bewaren voor de duur dat men dit nodigt acht.


Jouw rechten

Inzage en beperken gegevens

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken in te zien. Je kunt door contact met ons op te nemen jouw persoonsgegevens beperken of te laten wissen. Je kunt jouw verzoek indienen door contact op te nemen via info@degeldbundel.nl. Het is vereist om bij je verzoek een kopie legitimatie met handtekening bij te voegen. Je ontvangt dan uiterlijk binnen 30 dagen een reactie.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om ten alle tijden bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je bezwaar maakt zullen wij meteen het verwerken van jouw persoonsgegevens staken. Mocht je bezwaar gegrond zijn dan tonen wij aan welke gegevens wij van jouw hebben en zullen wij blijvend stoppen met jouw gegevens op te slaan.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.


Software

WordPress

De Geldbundel is opgebouwd met software van WordPress. De gegevens die wij van jou opslaan worden met WordPress gedeeld en opgeslagen. WordPress mag deze gegevens gebruiken voor ondersteuning. Zij mogen jouw gegevens nooit voor een ander doel gebruiken. WordPress maakt gebruik van SSLencryptie om jouw gegevens te beveiligen. WordPress

Webhosting bij TransIP

De Geldbundel gebruikt de diensten voor de webhosting en zakelijke e-mail van TransIP. TransIP verwerkt
persoonsgegevens namens de Geldbundel en gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. TransIP heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. TransIP is op basis van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


Cookies

Wanneer je De Geldbundel bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op jouw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens het eerste bezoek op de website wordt je geïnformeerd over de cookies. Bij verder gebruik van de website accepteer je het gebruik ervan. Jouw toestemming is geldig voor een duur van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website

  • Google Analytics (analytische cookie)
  • Facebook (tracking cookie)
  • Google Adwords (tracking cookie)
  • Analytische cookies: deze gebruiken wij om de bezoekersaantallen te meten, te zien welke pagina’s het beste scoren en welk medium er het populairst is. Hiermee kunnen we de website verbeteren en gewaardeerde content te maken.
  • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Cookies verwijderen

Via de browserinstellingen op jouw computer kun je de cookies verwijderen en ook aangeven om nieuwe cookies te weigeren. Na het verwijderen en/of het weigeren van cookies kunt u overigens wel advertenties blijven zien.

Let op: indien je cookies weigert en/of verwijdert, kun je niet altijd van alle mogelijkheden van de website gebruik maken.


Contact

Voor vragen kun je terecht op het contactformulier op de website of rechtstreeks een mail sturen naar info@degeldbundel.nl.

De Geldbundel
Archimedesweg 53
1098JL Amsterdam
Info@degeldbundel.nl

Wijziging van deze Cookie- en privacyverklaring

De Geldbundel heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze privacybeleidspagina is voor het laatst gewijzigd op 9 april 2021